Nygatan 9 (1087)

Sökandena anhåller om en stadsplaneändring så att byggnadsrätten höjs med 200 m2 våningsyta, att antalet våningar höjs från II våningar till II ¾ våningar och att hisstillägget införs och möjlighet att köpa bilplatser införs.

Planförslaget innebär bl.a. att markanvändningen ändras, byggnadsrätten höjs, byggnadsytorna ändras, att antalet våningar höjs och att planbestämmelserna moderniseras och möjlighet att köpa bilplatser införs.
Planförslaget avviker inte från generalplanen eller utkastet till delgeneralplan för Mariehamns centrum.
Planändringen bedöms inte ha större verkan varför inte samråd arrangeras.

Stadsplaneförslaget är framlagt till påseende på stadsarkitektkansliet under tiden 2-16.10.2017. Eventuella anmärkningar mot förslaget bör senast 16.10.2017 kl. 15.00 inlämnas till Mariehamns stad, PB 5, 22101 Mariehamn eller till stadsarkitektkansliet@mariehamn.ax.
Planförslaget är även tillgängligt på stadsarkitektkansliet och på stadsbiblioteket.

 STARK - Utställd 14 d - STARK - I kraft efter 30 d

 

Sidan uppdaterades