Kasberget kvarter 9 (1098)

Staden initierar en planändring för att ändra bostadsvåningshustomter till egnahems-, parhus och radhustomter.

Planärendet innebär en betydande förändring jämfört med gällande stadsplan, vilket innebär att ett samrådsförfarande under beredningsskedet är ändamålsenligt.

Samrådsmöte hölls den 12 november 2018.

PLANPROCESSEN

Stadsplaneförslaget är framlagt till påseende i stadsarkitektkansliet under tiden 25.1 – 25.2.2019. Eventuella anmärkningar mot förslaget bör inlämnas senast den 25.2.2019 kl. 15.00 till Mariehamns stad, PB 5, 22100 Mariehamn eller till stadsarkitektkansliet@mariehamn.ax . Planförslaget är även tillgängligt på stadsbiblioteket.

SUN - STDS - Utställd 30 d - STFGE - I kraft efter 30  d

 

 

Sidan uppdaterades