Nygatan 9 (1112)

Planförslaget innebär att bilplatsnormen ändras.

Planförslaget avviker inte från generalplanens intentioner vad gäller markanvändning, antal våningar och exploateringstal och den behandlas som en enkel planprocess. Planändringen bedöms ha ringa inverkan i jämförelse med gällande plan , vilket innebär att samråd inte arrangeras.

Stadsplaneförslaget är framlagt till påseende i stadsarkitektkansliet under tiden 15 – 29.7.2019. Eventuella anmärkningar mot förslaget bör inlämnas senast den 29.7.2019 kl. 15.00 till Mariehamns stad, PB 5, 22100 Mariehamn eller till stadsarkitektkansliet@mariehamn.ax . Planförslaget är även tillgängligt på stadsbiblioteket.

PLANPROCESSEN

STARK - Utställd 14 d - STARK - I kraft efter 30 d

Under utställningstiden kan synpunkter ges på planförslaget i form av en anmärkning. Utställning av planförslag kungörs i de lokala tidningarna samt på stadens hemsida. Anmärkning riktas till stadsarkitektkansliet.

 

 

 

 

Sidan uppdaterades