Sveden

SAMRÅDSMÖTE I STADSHUSET ONSDAGEN DEN 5.10 KL 18.00. Staden har påbörjat en ändring av stadsplan för 118 tomter i stadsdelen Sveden med syfte att uppdatera gällande stadsplaner på ett ändamålsenligt och stadsbildsmässigt positivt sätt med fokus på områdets karaktär.

PLANEPROCESSEN

SUN - STDS - Utställd 30 d - STFGE - I kraft efter 30 d

Under utställningstiden kan synpunkter ges på planförslaget i form av en anmärkning.
Utställning av planförslag kungörs i de lokala tidningarna samt på stadens hemsida.
Anmärkning riktas till stadskansliet.

Sidan uppdaterades