Neptunigatan 4 (1080)

Sökanden anhåller om en stadsplaneändring för att förstora tomten söderut med 5.6 m, ändra markanvändningen till boende såsom studentboende, äldreboende eller liknande, till social verksamhet eller kontor och antingen bibehålla eller utöka byggnadsrätten. Planförslaget innebär att markanvändningen, byggnadsytan och antalet våningar ändras. Planförslaget avviker från generalplanen vad gäller markanvändningen.

PLANEPROCESSEN

Stadsplaneförslaget är framlagt till påseende på stadskansliet under tiden 21.04 -  22.05.2017. Eventuella anmärkningar mot förslaget bör senast kl.15.00 den 22.05.2017 inlämnas till Mariehamns stad, PB 5, 22101 Mariehamn.

Stadsutvecklingsnämnd - Stadsstyrelse - Utställd 30 d - Fullmäktige - I kraft efter 30 d

Under utställningstiden kan synpunkter ges på planförslaget i form av en anmärkning. Utställning av planförslag kungörs i de lokala tidningarna samt på stadens hemsida.
Anmärkning riktas till stadskansliet.

Sidan uppdaterades