Fridhemsvägen 11 (nr 1081)

Sökanden önskar en planändring så att byggnadsrätten utökas för tomten. Syftet med planändringen är att möjliggöra en tillbyggnad av befintligt bo-stadshus i enlighet med till ansökan bifogade ritningar.

PLANEPROCESSEN

Stadsplaneförslaget är framlagt till påseende i stadskansliet under tiden 24.4-8.5.2017. Eventuella anmärkningar mot förslaget bör senast 8.5.2017 kl. 15.00 inlämnas till Mariehamns stad, PB 5, 22101 Mariehamn eller till stadsarkitektkansliet@mariehamn.axPlanförslaget är även tillgängligt på stadsarkitektkansliet och på stadsbiblioteket.

Stadsarkitekt - Utställd 14 d - Stadsarkitekt - I kraft efter 30 d

Under utställningstiden kan synpunkter ges på planförslaget i form av en anmärkning.
Utställning av planförslag kungörs i de lokala tidningarna samt på stadens hemsida.
Anmärkning riktas till stadsarkitektkansliet.

Sidan uppdaterades