Fridhemsvägen 11 (nr 1081)

Sökanden önskar en planändring så att byggnadsrätten utökas för tomten. Syftet med planändringen är att möjliggöra en tillbyggnad av befintligt bo-stadshus i enlighet med till ansökan bifogade ritningar.

PLANEPROCESSEN

Stadsarkitekt - Utställd 14 dag - Stadsarkitekt - I kraft efter 30 dag

Under utställningstiden kan synpunkter ges på planförslaget i form av en anmärkning.
Utställning av planförslag kungörs i de lokala tidningarna samt på stadens hemsida.
Anmärkning riktas till stadsarkitektkansliet.

Sidan uppdaterades