Fridhemsvägen 11 (nr 1081)

Sökanden önskar en planändring så att byggnadsrätten utökas för tomten. Syftet med planändringen är att möjliggöra en tillbyggnad av befintligt bo-stadshus i enlighet med till ansökan bifogade ritningar.

PLANEPROCESSEN

Stadsarkitekt - Utställd 14 d - Stadsarkitekt - Stadsstyrelsen - I kraft efter 30 d

 

Sidan uppdaterades