ITiden, Elverksgatan 10 (1082)

Sökanden planerar att byta befintlig inglasning av torg och göra en hållbarare lösning i form av isolerat tak med fristående glaslanterniner. Idag räknas dessa ytor som överglasade och därmed får 3 % utöver byggnadsrätten utnyttjas för kommunikationsytor och 2 % för torg. Eftersom byggnadsrätten redan är utnyttjad och överskrider med 4,4 % önskar sökanden öka byggnadsrätten med motsvarande 283 m2, vilket är den siffra som byggnadsinspektionen anger som överglasade ytor i senaste bygglovet.

PLANEPROCESSEN

SUN - STDS - Utställd 30 d - STFGE - I kraft efter 30 d

Sidan uppdaterades