Kvarngränd 7 (1083)

Sökandena anhåller om en stadsplaneändring för att kunna bygga ett egnahem i två våningar och separat garage.

Planförslaget innebär bl.a. byggnadsytorna ändras och att antalet våningar för byggnadsytorna ändras. Planbestämmelser moderniseras. Planförslaget följer intentionerna i generalplanen vad gäller markanvändning, antal våningar och exploateringstal.

PLANEPROCESSEN

Planförslaget är utställt under tiden 8.5–22.5.2017.
Eventuella anmärkningar mot förslaget bör senast den 22.5.2017 kl. 15.00 inlämnas till stadsarkitektkansliet, PB 5, 22101 Mariehamn eller till stadsarkitektkansliet@mariehamn.ax. Planförslaget är även tillgängligt på stadsarkitektkansliet och på stadsbiblioteket.

Stadsarkitekt - Utställd 14 d - Stadsarkitekt - I kraft efter 30 d

 

Sidan uppdaterades