Kvarngränd 7 (1083)

Sökandena anhåller om en stadsplaneändring för att kunna bygga ett egnahem i två våningar och separat garage.

Planförslaget innebär bl.a. byggnadsytorna ändras och att antalet våningar för byggnadsytorna ändras. Planbestämmelser moderniseras. Planförslaget följer intentionerna i generalplanen vad gäller markanvändning, antal våningar och exploateringstal.

PLANEPROCESSEN

Planförslaget är utställt under tiden 26.6-10.7.2017.
Eventuella anmärkningar mot förslaget bör senast den 10.7.2017 kl. 15.00 inlämnas till stadsarkitektkansliet, PB 5, 22101 Mariehamn eller till stadsarkitektkansliet@mariehamn.ax. Planförslaget är även tillgängligt på stadsarkitektkansliet och på stadsbiblioteket.

Stadsarkitekt - Utställd 14 d - Stadsarkitekt - I kraft efter 30 d

mariehamn.ax

Sidan uppdaterades