Norra Esplanadgatan 9A (1085)

Sökandena anhåller om en stadsplaneändring för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.

Planförslaget innebär bl.a. byggnadsrätten ökar och att byggnadsytan förstoras.
Planbestämmelser moderniseras.

Planförslaget följer intentionerna i generalplanen vad gäller markanvändning, antal våningar och exploateringstal.

Stadsarkitekt - Utställd 14 d - Stadsarkitekt - I kraft efter 30 d

 

 

Sidan uppdaterades