Lökskärsberget (nr 916)

Förslag till stadsplaneändring och tomtindelning för

Staden planerar ett privat markområde omfattande 3,7 ha.
Området är indelat i ett kvarter med tolv egnahemstomter som trafikmatas från Fiskarevägen.
Området får bebyggas glest och bebyggelsen är dragen från stranden för att skydda de kännspaka bergen. Planeområdet omfattar även stadens parkområde vid stranden, mindre parkområden och gatumark.


PLANEPROCESSEN

Stadsutvecklingsnämnd - Stadsstyrelse - Utställd 14 d - Fullmäktige - I kraft efter 30 d

Under utställningstiden kan synpunkter ges på planförslaget i form av en anmärkning.
Utställning av planförslag kungörs i de lokala tidningarna samt på stadens hemsida.
Anmärkning riktas till stadsarkitektkansliet.

Sidan uppdaterades