Norragatan 43 (Nr 1075)

Sökandena anhåller om en stadsplaneändring för att utöka byggnadsrätten och möjliggöra en tillbyggnad med hotellrum ovanpå befintlig byggnad som en fortsättning på tidigare gjord tillbyggnad i våning fyra samt bygga in befintliga trapphus.

Stadsplaneförslaget är framlagt till påseende i stadskansliet under tiden 05.12.2016 - 04.01.2017. Eventuella anmärkningar mot förslaget bör senast 04.01.2017 kl. 15.00 inlämnas till Mariehamns stad, PB 5, 22101 Mariehamn. Planförslaget är även tillgängligt på stadens hemsida och på biblioteket.

PLANEPROCESSEN

Stadsutvecklingsnämnd - Stadsstyrelse - Utställd 30 d - Fullmäktige - I kraft efter 30 d

Under utställningstiden kan synpunkter ges på planförslaget i form av en anmärkning.

Utställning av planförslag kungörs i de lokala tidningarna samt på stadens hemsida.
Anmärkning riktas till stadskansliet.

Sidan uppdaterades