Delgeneralplan för centrum

Staden har tagit fram ett utkast för en delgeneralplan över Mariehamns centrum. Samrådsmöte arrangeras den 1 mars 2017 kl 18 på stadsbiblioteket då stadsarkitekten informerar. Ärendematerialet finns på hemsidan och på stadsarkitektkansliet. På stadsbibliotekets andra våning är materialet samlat till en utställning under tiden 1-22 mars 2017. Synpunkter gällande ärendet lämnas skriftligen eller muntligen senast den 31 mars 2017 kl 15 till stadsarkitektkansliet, PB 5, 22101 Mariehamn. I den fortsatta beredningen redovisas synpunkterna.

PLANEPROCESSEN

Stadsutvecklingsnämnd - Stadsstyrelse - Utställd 30 d - Fullmäktige - I kraft efter 30 d

 

Bilagor till kommitténs slutrapport januari 2016

Presentation vid tv-sänd aftonskola 29 november 2016

Sidan uppdaterades